"Shooting for the moon" er det nye animasjonsprosjektet på Larvik Kulturskole, som skal være ferdigstilt våren 2015. Filmen lages av barn i alderen 10 - 17 år. Veiledet av Sandnes Media v/ Ingebjørg Faugstad Mæland og Hans Jørgen Sandnes. 
/The latest film project  from Children’s Animation Workshop. Made by children, ages 10 - 17.

http://animationworkshop.tumblr.com