fredag 23. juli 2010

Bolla Pinnsvins vår- og sommeraktiviteter


Fra boka med Bollas vår- og sommeraktiviteter. Skissen er tegnet på papir, mens rentegning og fargelegging er gjort på digitalt tegnebrett.

Illustration. Ingebjørg Faugstad Mæland and Hans Jørgen Sandnes. © Sandnes Media as

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar