fredag 16. juli 2010

Maquetter
Før vi tegner en figur lager vi ofte en modell i leire. Modellen er basert på skisser, og hjelper oss å holde form og perspektiv konstant.

Maquette by Ingebjørg Faugstad Mæland. Character by Hans Jørgen Sandnes. © Sandnes Media as

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar